Normál verzió
MKK Magyar Követeléskezelő
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Az MKK Zrt. története


Az MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövid nevén MKK Zrt.) az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövid nevén MFB Zrt.) által – az Inveco Portfóliókezelő Pénzügyi Kft. jogutódjaként – 1997. január 1-jén 500 millió Ft-os alaptőkével létrehozott társaság. Az MKK Zrt. az MFB stratégiai csoport tagja.

Az 1997–98-as évek üzletmenetében a fokozatosan növekvő részarányú saját követelésállomány ellenére még a megbízásos – nem saját tulajdonú – követeléskezelési tevékenység dominált. 1999. január 1-jétől – a hitelintézeti törvény előírása alapján – az MKK Zrt. mint pénzügyi vállalkozás már kizárólag saját számlás ügyleteket folytathatott. Ennek következtében az addig megbízási szerződés alapján kezelt MFB-tulajdonú követelések megvásárlása mellett, kormányzati felhatalmazás alapján lehetőség nyílt az adó- és járuléktartozások megvételére és további kezelésére, illetve értékesítésére. A társaság üzletmenetének ezt a nagyarányú felfutását, pontosabban annak finanszírozását az alapító tulajdonos MFB Zrt. által 1999 áprilisában végrehajtott 500 millió Ft-os tőkeemelés segítette.

2001 végére az állami adóhatóságtól megvásárolt adó- és járulékkövetelések mennyisége elérte a 18 500 darabot, névértéke pedig a 270 milliárd Ft-ot. Ezzel párhuzamosan – a kezelés eredményességének köszönhető hitelezőiigény-kielégítések és -értékesítések hatására – az egyéb, elsősorban az MFB Zrt.-től vásárolt követelések mennyisége folyamatosan csökkent. Ezek pótlására, valamint a követelésállomány frissítése és minőségének javítása céljából a társaság – a köztartozás-követelések mellett – további jelentős vásárlásokat hajtott végre. A 2000–2003-ra jóváhagyott stratégiai célkitűzések megvalósításához szükséges finanszírozási igény biztosítására – 2000 és 2001 decemberében (500–500 millió Ft), illetve 2002 novemberében (1 milliárd Ft) – tulajdonosi tőkeemelésekre került sor.

2004-ben egy jogegységi határozat következtében a társaságnak nagy összegű hitelezési veszteséget kellett elszámolnia. A jelentős leírások okozta veszteség negatív hatást gyakorolt az MKK Zrt. vagyoni helyzetére, amelynek feloldására az MFB Zrt. igazgatósága 2004 júliusában 1 milliárd Ft-os tőkeemelést hagyott jóvá, ez jelentősen javította a társaság likviditási helyzetét is. A 2004. évi mérlegadatok elemzésekor megállapítható volt azonban, hogy a vagyonvesztés saját tőkére gyakorolt hatása meghaladja a hatályos törvényben előírt mértéket, így a mérlegadatok elfogadásával egyidejűleg rendezni kellett a társaság jegyzett tőke–saját tőke arányát, ezért 1,6 milliárd Ft értékben a jegyzett tőke leszállítására került sor.

2005-ben az MKK Zrt. megkapta az engedélyt ügynöki kezelői tevékenység folytatására, amelynek keretében szerződést kötött az MFB Zrt.-vel a családi gazdálkodók és mezőgazdasági kis- és középüzemek részére kihelyezett felmondott és problémás követelések kezelésére, valamint a 100 millió Ft feletti kölcsönök monitoringozásában történő közreműködésre. 2005-ben megállt a társaság vagyonvesztése, hiszen az évet 403 millió Ft nyereséggel zárta. A társaság 2006-ban az előzőhöz képest szerényebb, 31,8 millió Ft-os nyereséget ért el, míg 2007-ben már jelentősebb, 72,9 millió Ft eredménnyel zárt.

2008-ban az MKK Zrt. és az MFB Zrt. között létrejött, az Új Magyarország Kisvállalkozói Hitelprogram és a Mikrohitel Plusz Program keretében kihelyezett hitelekre vonatkozó ügynöki megbízási szerződés is hozzájárult a társaság eredményének további javulásához (126,7 millió Ft adózás utáni eredmény).

Az MFB Zrt.-vel aláírt (agrárkövetelés-csomag megvásárlására vonatkozó) szerződés, valamint a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-vel és több kereskedelmi bankkal kötött (Széchenyi Kártya követelések megvásárlására vonatkozó) keretszerződések tovább bővítették a meglévő üzleti portfóliót, így a társaság 2009-ben 187,6 millió Ft-os nyereséget ért el.

A 2003. évi XCII. törvény (Art.) módosításának következtében 2010. január 1-jétől az állami adóhatóság pályáztatás útján engedményezhette követeléseit. Pályázat kiírására azonban ebben az évben nem került sor, így a társaság átvett követelésállománya az előző évekhez képest jelentősen csökkent. A meglévő üzleti portfólió bővítése érdekében a társaság további Széchenyi Kártya követelések engedményezésére vonatkozó szerződéseket kötött több pénzintézettel, illetve követeléscsomagokat vett az MFB Zrt.-től.

2011. január 1-jétől az Art. módosításának köszönhetően a NAV ismét a társaságra engedményezheti a felszámolás alatt álló társaságokkal szembeni követeléseit. Ennek következtében a társaság – a NAV-val kötött megállapodás alapján – 2011 novemberében elkezdte a követelések szakaszos átvételét. 2011-ben lendületet vett a társaság faktoring tevékenysége, valamint jelentősen bővült az MFB Zrt.-től átvett követelések állománya.

2012 első félévében a NAV-tól megvásárolt állomány 17.413 db követeléssel nőtt. Ez évtől új keretek között folytatódik a Széchenyi Kártya követelések Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-től történő megvásárlása.
Linkek Jogi nyilatkozat Adatvédelem Impresszum Archívum Kapcsolat Honlaptérkép